Marek Tracz

Dyrygent, pedagog, animator i organizator życia muzycznego. Urodzony
5 kwietnia 1936 w Grudziądzu zmarł 6 lipca 2013 we Wrocławiu. Ukończył Wydział Teorii, Kompozycji i Dyrygentury Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej we Wrocławiu w klasie prof. Adama Kopycińskiego (1963). Studia dyrygenckie uzupełniał w słynnej Accademia Chigiana w Sienie pod kierunkiem Franco Ferrary (1967).

Muzyka była sensem jego życia . Przez całe swoje życie pragnął dzielić się swoją pasją z innymi, a przede wszystkim z młodzieżą. Twierdził, że życie bez muzyki, a szerzej bez sztuki jest ubogie, pozbawia nas duchowości.

W roku 1973 inicjuje w Filharmonii program Musica Viva czyli cykl koncertów symfonicznych dla młodzieży szkół średnich, które sam prowadzi (dyryguje
i omawia) podobnie jak kiedyś w USA Leonard Bernstein. Zainspirowany był poznańskim sukcesem Ruchu Pro Sinfonika. Wrodzona charyzma
i niewymuszone zachowanie Marka Tracza bardzo szybko zaskarbiło sobie uznanie młodzieży i wielu z nich stało się stałymi bywalcami sal koncertowych.

Ostatnia jego inicjatywa to Fundacja Forum Artis, której nie zdążył rozwinąć osobiście, ale w założeniu miała służyć jako przestrzeń do wymiany myśli, doświadczeń i pasji artystom reprezentującym różne gałęzie sztuki. Jednak dzięki determinacji jego żony – Ewy Tracz – Fundacja nie zaprzestała działalności i od ponad 14 lat poprzez różne projekty realizuje cele,
które postawił jej Maestro.

W latach 1963-69 pracował jako kierownik muzyczny w Operetce Dolnośląskiej. W latach 1972-1991 był dyrektorem i kierownikiem artystycznym  Filharmonii Opolskiej. Z jego inicjatywy w 1972 roku powstał festiwal Opolskie Dni Oratoryjne, co wynikało z jego szczególnego zamiłowania do wielkich form muzyki wokalno-instrumentalnej. Na festiwalu prezentowano zarówno wielkie dzieła dawnych mistrzów m.in.: Mesjasz czy Samson G.F. Haendla, kantaty
J.S. Bacha, jak również utwory współczesnych kompozytorów: prawykonanie kantaty Tadeusza Natansona Opamiętajcie się czy prawykonanie Ryszarda Bukowskiego Pasji wg. św. Marka, powtórzone później z sukcesem przez
orkiestrę i chór  Filharmonii Opolskiej  pod dyrekcją Marka Tracza na festiwalu  “Wratislavia Cantans”.

Kolejnym zainicjowanym przez niego opolskim festiwalem były Dni Młodych Kompozytorów, które stały się forum młodych artystów, umożliwiając debiut znanym i cenionym już dzisiaj artystom: Pawłowi Szymańskiemu, Eugeniuszowi Knapikowi czy Grażynie Krzanowskiej.

W tym okresie swojej kariery odbywał również wiele tournee koncertowych

w Europie Zachodniej z orkiestrą i chórem Filharmonii Opolskiej wykonując m.in. IX Symfonię L. van Beethovena, Requiem G. Verdiego, Stabat Mater Karola Szymanowskiego.

Od roku 1965 Maestro Marek Tracz był pracownikiem naukowym Akademii Muzycznej we Wrocławiu , a 1981 roku w wyniku pierwszych demokratycznych wyborów władz Uczelni, został Rektorem Akademii Muzycznej i urząd ten piastował do 1984 roku.

W latach 1982-1990 był I Dyrygentem i Kierownikiem muzycznym Opery Wrocławskiej. W tym okresie przygotował takie premiery, jak m.in.: Król Roger Karola Szymanowskiego, Faust Ch. Gounoda czy Tosca G. Pucciniego.

W 1988 roku był inicjatorem założenia Agencji Artystycznej Pro Musica. Rok później powołał we Wrocławiu niestacjonarny zespół Opera Polska, z którym występował na scenach operowych w większości krajów europejskich, prowadząc wykonania dzieł Mozarta, Verdiego, Pucciniego, Rossiniego, Wagnera, Bizeta i innych kompozytorów. Na szczególne wyróżnienie zasługują
zorganizowane w marcu 2005 roku w krajach Europy Zachodniej oraz w miastach Dolnego Śląska “Dni Pasyjne”- cykl koncertów, prezentujących Requiem W.A. Mozarta w wykonaniu artystów zespołu Opery Polskiej pod dyrekcją Maestro Marka Tracza.

Dyrygował w wielu renomowanych ośrodkach muzycznych w Europie m.in.
w Filharmonii Berlińskiej, w Filharmonii Monachijskiej, w Meistersingersaal
w Norymberdze, w Tonhalle w Zurychu, w Musikhaus w Hamburgu,
w Musikhaus w Wiedniu, w Teatro della Maestranza w Sewilli.

Website Built with WordPress.com.